NHÀ Ở TƯ NHÂN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

Dự án: lắp đặt thang máy gia đình cho nhà phố. 
Công trình: huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH FUJITECH.


TOP