Nhà ở tư nhân KDT Hưng Phú, Bến Tre

Dự án: lắp đặt thang máy gia đình cho nhà ở tư nhân. 
Công trình: Khu đô thị Hưng Phú, Bến Tre. 
Đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH FUJITECH.


TOP